Vím, jak udržet zákazníky!

Bez zákazníků skončíme. Bez vracejících se zákazníků skončíme o něco později. Základní úkol pro jakoukoliv firmu či značku je udržení svých zákazníků! Skutečným důvodem existence firem je vytváření hodnoty, která zlepšuje život jejich zákazníkům. Pokud dokážeme naslouchat našim věrným zákazníkům a reagovat na jejich přání, dokážeme lehce získat i nové zákazníky.

Posledních 12 let jsem studoval chování lidí v retailu a učil se na svých chybách. Pochopil jsem, jak těžké je někoho dlouhodobě udržet. Kolem nás se neustále objevuje ohromné množství zajímavějších lákadel a člověk je tvor přelétavý. Ani u Bati to nebylo snadné, ale obávám se, že je to jediná správná cesta. “Náš zákazník, náš pán!” je jen prázdná fráze, pokud není naplněna vášní a tvrdou prací. Možná jsem idealista, ale já opravdu věřím, že tyto čtyři slova vyjadřují ten jediný správný přístup.

Souhlasíte?